Privātuma politika

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošināt lietotājiem ērtu funkciju darbību. Vairāk informācijas par Sīkdatņu (cookies) politiku.

——————————-
Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo politiku pirms šīs vietnes lietošanas.
Kad Jūs lietosiet SIA “Reliņš”,  tīmekļvietni www.relins.lv mēs apstrādāsim Jūsu personas datus. SIA “Reliņš”, reģistrācijas Nr. LV40003297152, juridiskā adrese: Pakalniešu iela 18, Rīga, LV-1006, (turpmāk tekstā – “Reliņš”) ir atbildīgs par Jūsu personas datu apstrādi kā datu pārzinis. Tālāk Jūs atradīsiet aprakstu par to, kā RELIŅŠ apstrādā Jūsu personas datus.
1. Kādas personas datu kategorijas tiek apstrādātas?
Jūsu kontaktinformācija: e-pasts. Jūs pats esat atbildīgs par to, lai nesniegtu mums par sevi vairāk personas datus, nekā mēs esam lūguši.
2. Personas dati tiks apstrādāti šādiem nolūkiem:
Lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem, kuru pamatā ir mūsu leģitīmās intereses sniegt Jums atbildi.
3. Glabāšanas termiņš.
Tik ilgi, līdz tiks atrisināts Jūsu jautājums un/vai kamēr vien personas datu apstrāde būs nepieciešama mūsu tiesisko interešu aizsardzībai.
4. Apstrādes tiesiskais pamats
Vispārīgais tiesiskais pamats ir ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (2016/679) [6. panta 1.punkta (f) apakšpunkts] un attiecīgie nacionālie tiesību akti: (f) Jūsu kontaktinformācijas apstrāde ir nepieciešama RELIŅŠ leģitīmo interešu īstenošanai nolūkā atbildēt uz Jūsu jautājumu.
5. Kā tiek vākti Jūsu personas dati?
Personas dati tiek vākti tieši no Jums, kad Jūs ievadāt savu e-pastu un nospiežat pogu “Sūtīt” sadaļā “Sazināties”
6. Personas datu nodošana. Mēs nenodosim Jūsu personas datus trešajām personām, ja mums šādai nodošanai nebūs tiesiska pamata. Šāda tiesiska pamata piemērs parasti ir līgums ar Jums vai juridisks pienākums nodot šādus personas datus.
7. Jūsu tiesības Jums ir tiesības saņemt piekļuvi un labot vai dzēst personas datus, un ierobežot vai iebilst pret datu apstrādi, kā arī saņemt personas datus attiecībā uz sevi un/vai pieprasīt tos nosūtīt citam datu pārzinim (datu pārnesamība), ja tiek izpildīti noteikti nosacījumi. Jums tāpat ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai; kontaktinformāciju lūdzam skatīt: http://www.dvi.gov.lv/lv/. Gadījumos, kad Jūs izmantojat savas tiesības atbilstoši iepriekš norādītajam, mums var būt nepieciešams pieprasīt no Jums papildu informāciju, lai apstiprinātu Jūsu identitāti un lai pārliecinātos, ka personiska rakstura informācija tiek izpausta vienīgi Jums.
8. Kontaktinformācija. Mūsu kontaktinformācija ir: adrese: Pakalniešu iela 18, Rīga, LV-1006, Latvija. e-pasts: pasts@relins.lv,  tālruņa numurs: +371 67 552290.
Ja Jums rodas ar personas datiem saistīti jautājumi vai arī Jūs vēlaties izmantot savas augstāk norādītās tiesības, lūdzam izmantot mūsu adresi vai e-pasta adresi.